Hantering av personuppgifter i
Equmenia Gunnarskog

Equmenia Gunnarskog strävar efter att inte använda mer personlig information än
nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att de
personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar
och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också
kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har
slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.

Vi hanterar ibland uppgifter om hälsa (allergi, sjukdom, medicin) när det behövs för att
kunna ge dig en trygg och säker upplevelse. Vi registrerar bara uppgifterna med ditt
godkännande, och de raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten.

Rättslig grund
När vi hanterar personuppgifter måste vi stödja oss på och uppfylla villkoren i minst en av de
sex rättsliga grunderna angivna i dataskyddsförordningen. Utan en rättslig grund är
personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vår hantering ovan grundar sig på avtal,
intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Hälsouppgifter hanteras alltid med samtycke.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Medlemskap i Equmenia Gunnarskog medför även medlemskap i den nationella barn- och
ungdomsorganisationen Equmenia och dess regioner, och dina uppgifter kan delas med
Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet blir
också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.

Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut
uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att
erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, landsting,
studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som
lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

Dina uppgifter, dina rättigheter!
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga
uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga
till myndigheten Datainspektionen. Vill du verkligen inte finnas med i våra register längre,
kan du begära att vi tar bort uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig: Erica Westerskoog

För mer information, kontakta din ledare eller personuppgiftsansvarig (Erica Westerskoog).