Equmenias (SMU) scouts historia
informationen är delvis hämtad från www.smu.se

1931 Våra Pojkar (VP) startade, det är grunden till vårt nuvarande scoutarbet. Idéer togs bl a från scoutförbunden i Sverige. Undervisning i den kristna tron var  viktig, då detta arbete var ett sätt att behålla pojkarna tills de kunde gå in i juniorföreningen (ca 13-14 år)

1934 Våra Flickor (VF) startade, med ungefär samma motiv som ovan. Man upptäckte  att även flickorna var intresserade av friluftsliv osv.

1956 SMU ombildas och då kommer VP / VF att heta SMU-scout, aktiviteten är för 9-12 åringar.

1961 SMU-scout anslöt sig till Svenska Scoutunionen

1963 SMU-scout genomförde sitt första riksläger Vätterriks.
Här arbetade man med avdelningstanken.

1968-69 Nyingscout bildas, ett scoutarbete för 7-9 åringar

1970 SMU-scout genomför sitt nästa riksläger, Stora Bergslaget. Det man lanserade  här var patrulltanken, matlagning och aktiviteter i patrullerna.
Man startar upp ett arbete för 13-15 åringar, tonårsscout har sett dagens ljus.
Under början på 70-talet genomför SMU-scout en ändring av program inriktningen, de individuella proverna försvinner till förmån för projekt aktiviteter tillsammans i patrullen. Nytt program material togs fram. Ett häfte för  varje åldersgrupp, totalt tre årgångar.

1970-71 Var det första materialet för vår grundläggande ledarutbildning färdigt att tas i  bruk. Ska’ut grön, gul och blå del. Ett centralt material men kurserna genomförs  på distriktsnivå. Idag är minimiåldern 15-16 år, när det startade var det 14 år. 

1973 SMU-scout genomför sin första Treklöver-Gilwell utbildning på vår friluts och  lägergård Skräddartorp.

1974 SMU-scout slår ihop flick och pojk scout till ett scoutarbete, från och med nu är  det 
gemensamma avdelningar och patruller.

1983 Ett nytt programmaterial, tre häften  med projekt/ program idéer, ett för respektive Nyingscout, Scout och Tonårsscout.
Under hela 80-talet arbetade man väldigt mycket med distrikt scoutläger kring olika teman. Distrikten drev detta arbete själva.

1986 Genomförs den första stora ledarkursen Scoutdax, på Ladtjärnstorp. Tanken var  att ledarna skulle få en inblick i hur det var att arbeta med projekidén utifrån  scoutmaterialet som kom ut 1983.

1988-93 Genomförs ett stort framtidsprojekt där man lyfter in både idéefrågor och  arrangemang. Scoubiten hette projektet. Frågor som lyftes in var miljö, fred,  samhälle och internationellt.Här kom även frågan upp behöver vi ett nytt scoutmaterial?

1989 Startades ett arbete för 16 åringar och uppåt, seniorscout.
SMU-scout genomförde sin första Ska’ut Mera utbildning, ledarkurs för de som 
gått grundkursen och som är 18 år eller äldre och som vill ha en kurs i någon av  följande inriktningar. Fjäll (sommarfjäll), Sjö (sgling) Internationellt (förlagd till  Kandersteg). Varje år annordnas en av kurserna.

1990 Genomfördes ledarkursen Scoutdax igen, framtidfrågorna stod i fokus.

1992 Genomfördes det 3:e riksscoutlägret för 12 åringar och uppåt, Möt mä’ 92, på  Vägsjöfors i Värmland. Lägret samlade 8500 personer totalt, varav ca 1100 var  internationella deltagare. I och med lägret började SMU-scout få upp ögonen för internationell scouting.
Under lägret genomfördes det första seniorscout tingen i SMU-scouts historia.
För de yngre scouterna togs det fram ett gemensamt idématerial till Häng me’ läger. Lägren genomfördes på distrikts eller regionsnivå sommaren 1992.

1993 Återigen dags för ledarkursen Scoutdax, nytt nu var platsen Skräddartorp och att  vi arrangerade den tillsammans med baptistscout.

1994 Arbetgrupp började arbeta på ett nytt scoutmaterial.

1997 Ledarkursen Scoutdax, innehållet är introduktion av nya scoutmaterialet Konten. 
En pärm med projekt / program idéer för alla fyra åldersinriktningarna.
Nu kunde man åka som hel familj till kursen och det fanns aktiviteter för barnen i form av Skräddartorps scouterna.

1999 Trerixöset, vårt senaste riksscoutläger som arrangerades ihop med baptist och  MKU-scout. Samlade drygt 8 000.
Även nu gjordes ett idématerial för de yngre scouterna, Sagolikt läger genomfördes runt om i landet.

2000 Kursen Ska’ut Mera Sjö, fick inriktningen havskajak detta året.

2003 Annordnades Scoutdax på Skäddartorp.

2007 Scouting fyllde 100 år, detta firade med en stor jamborii (ett stort läger) som hölls på Rinkaby nära Kristianstad i Skåne den 14-22 juli. Lägret lockade ungefär 27000 deltagare, med allt från funktionärer till scouter med dess ledare. Lägret kallades Jiingijamborii.

2008 SMU gick samman med två andra scoutorgnisationer; MKU (Metodistkyrkans Ungdomsförbund) och SBUF (Svenska Baptisternas Ungdomsförbund) i september detta år. Det gemensamma namnen är Equmenia - equmenia.se.

Under hela tiden SMU-scout funnits med i nuvarande SSR har vi haft personer i styrelse, arbetsgrupper osv. Vi finns med i gemensamma projekt som Valdagsinsamling, vildmark och Äventyrsmässan, Redo för scouting osv.

2013 SMU Gunnarskog väljer att byta namn till Equmenia Gunnarskog som en del av att bli en mer gemensam scoutorganisation tillsammans med SBUF och MKU.