Equmenia Gunnarskogs styrelse

Ordförande: Erica Westerskoog
Vice Ordförande: Andreas Craaford
Kassör: Agneta Ålander
Sekreterare: Elin Olsson
Ledamot: Amanda Lauridsen

Ledamot: Camilla Olofsson

Nästa möte: torsdag 5 november kl 18.00.
Plats: Tväruds Missionskyrka.


ÅRSMÖTE 2020:
TORSDAG 5 NOVEMBER KL 19.00
I TVÄRUDS MISSIONSKYRKA.