Equmenia Gunnarskogs styrelse

Ordförande: Erica Westerskoog
Vice Ordförande: Amanda Lauridsen
Kassör: Agneta Ålander
Sekreterare: Andreas Crafoord
Ledamot: Elin Olsson

Ledamot: Camilla Olofsson

Nästa möte för styrelsen: fredag 10 november kl 18.00 i Tvärud, därefter följer:

Årsmöte fredag 10 november kl 19.00 i Tväruds Missionshus. Välkomna!